Thiệp thắt nơ - CH394

Lượt xem : 1083822

Giá theo tổng số lượng thiệp (đã bao gồm nơ):
- Số lượng từ 100c - 149c: 3.000đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.700đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.400đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 2.300đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 2.200đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 2.100đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 2.000đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)
(không lấy nơ -500đ/c, lấy dây về tự thắt nơ -300đ)

Chất liệu giấy:  Ford 230gsm

Kích thước:  20x15cm

Thành phẩm gồm: Thiệp gập ba + nơ

Mô tả sản phẩm: