Thiệp Hoa Hồng Vintage - CH133

Lượt xem : 689569

Giá theo tổng số lượng thiệp (chưa bao gồm phong bì):
- Số lượng từ 100c - 149c: 2.600đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.300đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.000đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 1.900đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 1.700đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 1.600đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 1.500đ/c
* Lấy thêm phong bì cộng 1.000đ/c

(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 230gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Gập Ba + Phong Bì

Mô tả sản phẩm: