Thiệp Hoa Hồng Vintage - CH131

Lượt xem : 662236

Giá theo tổng số lượng thiệp (đã thắt nơ):
- Số lượng từ 100c - 149c: 3.500đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 3.200đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.900đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 2.800đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 2.600đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 2.500đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 2.400đ/c
(khách lấy nơ về tự thắt -100đ/c, không lấy nơ -300đ/c)
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 230gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Đơn + Phong Bì

Mô tả sản phẩm: