Thiệp Hoa Hồng Đá - CH253

Lượt xem : 976785

Giá theo tổng số lượng thiệp (2 tờ đơn, đã thắt nơ):
- Số lượng từ 100c - 149c: 4.000đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 3.700đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 3.400đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 3.300đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 3.200đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 3.100đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 3.000đ/c
(khách lấy nơ về tự thắt -100đ/c, không lấy nơ -300đ/c)
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 250gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: 2 Thiệp + Phong bì

Mô tả sản phẩm: