Thiệp Hoa Đào - CH134

Lượt xem : 786569

- Số lượng < 200c: tùy số lượng
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.000đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 1.900đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 1.800đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 1.700đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 1.600đ/c

(lấy thêm phong bì cộng 1.000đ/c)

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 250gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Gập Ba + Phong Bì

Mô tả sản phẩm: