Thiệp hoa cúc họa mi - CH123

Lượt xem : 1503598

Giá đã bao gồm đai (không lấy đai - 500đ/c):
- Số lượng từ 100c - 149c: 3.100đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.800đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.500đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 2.400đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 2.200đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 2.100đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 2.000đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 250gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp gập ba + Đai

Mô tả sản phẩm: 

Tags: