Thiệp đỏ nơ - CH114

Lượt xem : 456233

Giá theo tổng số lượng thiệp:
- Số lượng từ 100c - 149c: 2.400đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.100đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 1.800đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 1.700đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 1.500đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 1.400đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 1.300đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 220gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp gập ba

Mô tả sản phẩm: 

Tags: