Thiệp Đỏ - CH71

Lượt xem : 156235

- Số lượng < 200c: liên hệ
- Số lượng từ 200c-600c: 1.500vnđ/thiệp
- Số lượng từ 600c-1000c: 1.400vnđ/thiệp
- Số lượng >1000c: 1.300vnđ/thiệp

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 220gsm

Kích thước:  15x15cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Gập Đôi

Mô tả sản phẩm: 

Tags: