Thiệp Đỏ - CH71

Lượt xem : 156235

Giá theo tổng số lượng thiệp:
- Số lượng từ 100c - 149c: 2.000đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 1.800đ/c
- Số lượng từ 200c-600c: 1.500đ/c
- Số lượng từ 600c-1000c: 1.400đ/c
- Số lượng >1000c: 1.300đ/c

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 220gsm

Kích thước:  15x15cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Gập Đôi

Mô tả sản phẩm: 

Tags: